ในตลาดเปิดราคาตลาดถูกกำหนดโดยกลไกตลาดภายนอกเนื่องจากคู่สัญญามีจุดประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของพวกเขา อย่างไรก็ตามการควบคุมการจัดการร่วมกันเป็นอุปสรรคต่อกลไกตลาดจากการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อ บริษัท ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันราคาระหว่างบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันที่เรียกว่าราคาโอน มีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนจากราคาตลาด

สำหรับการทำธุรกรรมเดียวกันภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ซึ่งหมายความว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับ บริษัท ข้ามชาติ (MNE) ในการจ่ายภาษีที่ถูกต้องและ / หรือสำหรับกรมสรรพากรเพื่อหยุด MNEs จากการควบคุมราคาโอนของพวกเขาเพื่อจ่ายภาษีน้อยลง จึงจำเป็นต้องมีกฎที่ชัดเจนสำหรับผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่สรรพากร วิวัฒนาการของกฎการกำหนดราคาโอนของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคคือช่วงก่อนปี 2545 ปี 2545-2561 และช่วงหลังปี 2018